Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Provincie Overijssel werkt, net als Rijnbrink, aan de totstandkoming van duurzaam beleid op het gebied van cultuuronderwijs. Na het in 2013 beklonken landelijke Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs, volgt nu de provinciale variant daarvan voor Overijssel. 

De provincie ambieert om op 6 maart 2019 minimaal 30 directeuren van scholenkoepels en 15 wethouders uit Overijssel een provinciaal Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs te laten ondertekenen. Een commitment met elkaar om ook in de toekomst energie en middelen in cultuureducatie te blijven steken.

Comité van aanbeveling
Meerdere ambassadeurs ondersteunen de provincie in haar ambitie om te komen tot dit Bestuurlijk Kader. Het comité van aanbeveling bestaat uit prominenten als:

 • Prof. Erik Scherder, hoogleraar Neuropsychologie;
 • Coby Zandbergen, voorzitter Collega van Bestuur CIBAP, vakschool voor verbeelding;
 • Jan Uitslag, wethouder Dalfsen;
 • Rudy Meulenbroek, algemeen directeur Openbaar Onderwijs Kampen; en
 • Sybil Heijnen, beeldend kunstenaar met internationale allure

In het speciale door de provincie uitgegeven inspiratiemagazine komt een aantal van bovengenoemde ambassadeurs aan het woord en lichten zij hun bevlogenheid voor goed cultuuronderwijs toe. Ook gedeputeerde Hester Maij vertelt hierin wat voor haar de toegevoegde waarde van cultuureducatie is.

De te nemen stappen

 • Op 8 oktober 2018 organiseerde provincie Overijssel samen met Rijnbrink in het Provinciehuis een speciale bijeenkomst over dit onderwerp voor gemeenteambtenaren, schooldirecteuren, combinatiefunctionarissen en andere mensen voor wie deze ontwikkeling interessant is. In een geanimeerde bijeenkomst lichtten verschillende gasten, waaronder Barbara Brouwer uit Veghel, de meerwaarde van een provinciaal convenant toe en was er ruimte voor vragen.
  totaalbeeld
 • Oktober / november 2018: een klein comité van afvaardiging vanuit gemeenten, onderwijsinstellingen en de culturele sector bereidt een concept van het Overijssels convenant voor.
 • November / december: provincie Overijssel legt dit eerste concept ter inzage voor aan wethouders, directeuren van onderwijskoepels en andere belanghebbenden.
 • Medio januari 2019: definitief concept Bestuurlijk Kader Cultuureducatie gereed.
 • 6 maart 2019 (16.00 - 17.00, locatie volgt nog): het officiële tekenmoment. Tijdens een speciale bijeenkomst ondertekenen alle betrokkenen, waaronder deelnemende wethouders, de gedeputeerde en de directeuren van de overkoepelende onderwijsorganisaties het Bestuurlijk Kader. Een mijlpaal voor Overijssel.
 • Hierna volgt de lokale uitwerking per gemeente. De adviseurs van Rijnbrink ondersteunen gemeenten hierin met hun kennis en ervaring.

Inspiratiemagazine
Lees hier het speciale magazine over het Overijssels Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs of bekijk dit filmpje voor meer inspiratie over de toegevoegde waarde van goed cultuuronderwijs.