Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Provincie Overijssel werkt, net als Rijnbrink, aan de totstandkoming van duurzaam beleid op het gebied van cultuuronderwijs. Na het in 2013 beklonken landelijke Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs, volgt nu de provinciale variant daarvan voor Overijssel. 

Begin 2019 tekenen zoveel mogelijk directeuren van scholenkoepels en wethouders uit Overijssel een provinciaal Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs. Een commitment met elkaar om ook in de toekomst energie en middelen in cultuureducatie te blijven steken.

Comité van aanbeveling
Meerdere ambassadeurs ondersteunen de provincie in haar ambitie om te komen tot dit Bestuurlijk Kader. Het comité van aanbeveling bestaat uit prominenten als:

  • Prof. Erik Scherder, hoogleraar Neuropsychologie;
  • Coby Zandbergen, voorzitter Collega van Bestuur CIBAP, vakschool voor verbeelding;
  • Jan Uitslag, wethouder Dalfsen;
  • Rudy Meulenbroek, algemeen directeur Openbaar Onderwijs Kampen; en
  • Sybil Heijnen, beeldend kunstenaar met internationale allure

In het speciale door de provincie uitgegeven inspiratiemagazine komt een aantal van bovengenoemde ambassadeurs aan het woord en lichten zij hun bevlogenheid voor goed cultuuronderwijs toe. Ook gedeputeerde Hester Maij vertelt hierin wat voor haar de toegevoegde waarde van cultuureducatie is.

De te nemen stappen

  • Op 8 oktober 2018 organiseert provincie Overijssel samen met Rijnbrink in het Provinciehuis een speciale bijeenkomst over dit onderwerp voor gemeenteambtenaren, schooldirecteuren, combinatiefunctionarissen en andere mensen voor wie deze ontwikkeling interessant is. In de hoop om de bezoekers van deze bijeenkomst te inspireren, zodat zij binnen hun eigen gemeente directeuren van scholenkoepels en wethouders ertoe kunnen bewegen om zich te verdiepen in de toegevoegde waarde van het Bestuurlijk Kader;
  • Op 1 november 2018 volgt een bestuurlijke bijeenkomst in het Kulturhus van Holten. Wethouders en koepeldirecteuren uit Overijssel geven samen vorm aan het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs;
  • Na een inzageronde in de laatste maanden van het jaar, staat in het eerste kwartaal van 2019 de feestelijke ondertekening van het convenant gepland. Een mijlpaal voor Overijssel.
  • Hierna volgt de lokale uitwerking per gemeente. De adviseurs van Rijnbrink ondersteunen gemeenten hierin met hun kennis en ervaring.

Inspiratiemagazine
Lees hier het speciale magazine over het Overijssels Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs en laat je inspireren!