Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Rijnbrink voerde in opdracht van de Bibliotheek West-Achterhoek een onderzoek uit naar de digitale vaardigheden die ouderen nodig hebben om aangehaakt te kunnen blijven bij de zorg.

Digitale vaardigheden zijn belangrijk in een wereld waarin bereikbare voorzieningen afnemen, ook voor ouderen. De gemeente Bronckhorst, een grote plattelandsgemeente, heeft de Bibliotheek West-Achterhoek de opdracht gegeven om het aanbod op digitale vaardigheden in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren én uit te breiden. Rijnbrink voerde in opdracht van de Bibliotheek een onderzoek uit naar de digitale vaardigheden die ouderen nodig hebben om aangehaakt te kunnen blijven bij de zorg. Zo zijn er 55-plussers en verschillende zorgverleners geïnterviewd.

Uiteindelijk draagt het onderzoek bij aan het vormen van een sluitende aanpak van laaggeletterdheid en bevordering van digitale vaardigheden binnen de gemeente Bronckhorst. Het onderzoek is bekostigd vanuit het innovatiebudget van Rijnbrink en krijgt in de regio een vervolg.

Landelijke pilot ‘Hoger Bereik’
De uitkomsten van het onderzoek zijn ook van nut voor de landelijke pilot ‘Hoger Bereik’ vanuit de Koninklijke Bibliotheek. Deze pilot is gericht op het bereiken van de doelgroep laagtaalvaardigen met Nederlands als eerste taal. De Bibliotheek West-Achterhoek neemt deel aan deze pilot.

Meedoen in Bronckhorst met de Wowi!-bus
Vanuit de pilot van de Koninklijke Bibliotheek heeft Bibliotheek West-Achterhoek de ‘Ik wil ook meedoen’-roadshow georganiseerd. De roadshow is een tour langs elf kernen binnen de gemeente in de maand september. De Wowi!-bus is hiervoor beschikbaar gesteld. Mensen die wel een beetje hulp kunnen gebruiken in de digitale wereld zijn van harte welkom! Benieuwd waar de Wowi!-bus deze maand nog staat? Bekijk het hier.