Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Alle basisschoolkinderen in de Liemers krijgen structureel muziekonderwijs in 2020. Hiertoe wordt 27 juni een samenwerkingsconvenant getekend in het bijzijn van Koningin Máxima.

 

Hare Majesteit Koningin Máxima is, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, op woensdag 27 juni a.s. getuige van de ondertekening van het lokale samenwerkingsconvenant muziekonderwijs in de Liemers.

De ondertekening vindt plaats in Het Musiater in Zevenaar. Alle betrokken partijen, waaronder Musidesk van Rijnbrink, garanderen in dit convenant dat in 2020 alle 9500 basisschoolkinderen in de Liemers structureel muziekonderwijs krijgen. Het convenant geeft de afspraken weer hoe het muziekonderwijs de komende jaren een plaats krijgt op alle basisscholen. Daarbij is dit het startpunt van een jarenlange intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Bert Frölich, directeur bestuurder Kunstwerk! en aanjager van het project Méér Muziek in de Klas Lokaal De Liemers: “Kunstwerk is al tien jaar geleden gestart met het geven van muzieklessen door muziekdocenten op scholen. Zo kreeg muziek weer een plek binnen het onderwijs. De afgelopen jaren hebben wij dit weten uit te bouwen tot lessen op ruim 75% van de Liemerse basisscholen. Maar onze ambitie gaat verder: in 2020 krijgen alle 9500 basisschoolkinderen structureel muziekonderwijs.”

Het convenant vloeit voort uit het project Méér Muziek in de Klas Lokaal, en is een afspraak tussen de verschillende samenwerkingspartners, waaronder: de gemeenten, de bovenschoolse besturen van de Liemers, basisscholen, Kunstwerk!, Iselinge Hogeschool, ArtEZ Conservatorium Arnhem en muziekverenigingen.

De ondertekening van het eerste convenant van Gelderland Méér Muziek in de Klas Lokaal De Liemers vindt plaats tijdens een feestelijke, muzikale bijeenkomst. Zo zullen 1000 Liemerse kinderen de Koningin verwelkomen met een lied en zullen het Liemers Jeugdorkest, spelenderwijs orkest, kinderkoor en een speciaal samengesteld orkest bestaande uit leden van muziekverenigingen in de Liemers optreden.

Méér Muziek in de Klas Lokaal
Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal is gestart om duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio te realiseren. Dit gebeurt door regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Het programma is opgezet door de stichting Méér Muziek in de Klas. Deze landelijke organisatie wil ervoor zorgen dat in 2020 alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool structureel muziekonderwijs krijgen.
Kijk voor meer informatie op www.meermuziekindeklas.nl