Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Op 5 maart zijn de subsidieregelingen 'Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs' en 'Mediakunst- en erfgoededucatie' van het Fonds voor Cultuurparticipatie geopend.

Vmbo, vso & praktijkonderwijs

Met deze regeling kunnen scholen een aanvraag indienen voor projecten waarmee de school een volgende stap zet om cultuureducatie te verankeren in het curriculum. Door een groot aantal scholen te steunen hoopt het Fonds voor Cultuurparticipatie binnen de grootste onderwijsvorm van Nederland een sterkere vanzelfsprekendheid voor cultuureducatie te realiseren.

De eerste ronde van deze regeling loopt van 5 maart t/m 26 oktober. De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- per project.

Mediakunst- en Erfgoededucatie

Met de subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie ondersteunt het Fonds projecten die als landelijk voorbeeld kunnen dienen voor hoe mediakunst- en erfgoededucatie in het primair onderwijs in de praktijk kan worden gebracht. Kinderen worden omringd door media en zijn dagelijks bezig met de nieuwste technologieën, film en fotografie. Erfgoed ligt letterlijk voor het oprapen in de omgeving van de kinderen. Toch zijn deze gebieden nog weinig zichtbaar in het cultuuronderwijs.

De eerste ronde van deze regeling loopt van 5 maart t/m 7 september. De subsidie bedraagt minimaal € 26.000,- en maximaal € 80.000,- per project.

 

Geïnteresseerden kunnen subsidie aanvragen via de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.