Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Een boetevrije Bibliotheek; dat is zeker mogelijk! Lees meer over het onderzoek en de uitkomsten.

De Bibliotheek Rotterdam en de Bibliotheek Rivierenland vervullen een actieve rol in het traject Route2020 van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Zij klopten bij Rijnbrink aan met de vraag of wij hen wilde helpen met een onderzoek naar boetevrije Bibliotheken. Samen met de Bibliotheken voerden we het onderzoek uit.  

Van 0% naar 35% van alle inwoners in acht jaar tijd

In de Bibliotheek Boxmeer en de Bibliotheek Wanrooij, werd een experiment gedaan met boetevrij. Het experiment slaagde en begin 2014 gingen alle vestigingen van BiblioPlus over naar boetevrij. Ook Rivierenland was inmiddels begonnen met alle vestigingen boetevrij. Daarna ging het hard. Inmiddels kent meer dan 20% van alle Bibliotheekstichtingen een vorm van boetevrij en beslaan deze stichtingen zo'n 35% van alle inwoners en gemeenten.

Presentatie van het rapport

Veel Bibliotheken vragen zich nu af: ‘Moet ik ook geen boetevrije Bibliotheek worden en hoe pak ik dit aan?’ Op deze vragen geeft het onderzoek antwoord. Samen met Paul (Bibliotheek Rotterdam) en Guido (Bibliotheek Rivierenland) ging Mark op onderzoek uit. De resultaten van het onderzoek werden tijdens de conferentie Route 2020 gepresenteerd.

Onderzoek

Bibliotheek Rivierenland, Bibliotheek Eindhoven en de Bibliotheken in de provincie Groningen; alle drie zeer verschillend en toch allen boetevrij. Naast allerlei praktische tips over hoe boetevrij ingevoerd kan worden, was het met name een eye-opener hoe elk van de drie Bibliotheken boetevrij hadden ingepast als randvoorwaarde om te komen tot een Maatschappelijke, Educatieve Bibliotheek. Iedere Bibliotheek heeft te maken gehad met bezuinigingen. Dit is niet de ideale voedingsbodem om een deel van de gebruikersinkomsten te gaan schrappen. Toch zal deze schaarste juist hebben bijgedragen aan het vinden van onconventionele oplossingen om toch te kunnen investeren in een innovatieve en brede Bibliotheek.

Visie op boetevrij

Boetevrij zorgt ervoor dat bestaande leners prettiger kunnen lenen. Daarnaast blijkt dat angsten als 'materialen komen niet meer terug' of 'we kunnen de inkomsten niet missen' in het geheel niet uitkomen. 

Daarnaast zorgt boetevrij voor een drastische reductie van kashandelingen in Bibliotheken. Het gevolg: minder inzet van personeel voor deze taken, waardoor het personeel ingezet kan worden in nieuwe programma’s zoals Bibliotheek op school en basisvaardigheden.

Download het rapport

Geïnteresseerd geworden? Lees dan op innovatiebieb.nl het hele rapport downloaden en de resultaten nog een rustig teruglezen. Hierop vind je ook interviews met gedreven Bibliotheekmensen. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. 

Veel leesplezier!