Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Op 1 november verwelkomden de provincie Gelderland en Rijnbrink ruim 100 deelnemers tijdens de conferentie over laaggeletterdheid.

De centrale vraag van deze conferentie was: ‘Hoe bereiken we meer laaggeletterden in Gelderland?’. De conferentie vond plaats in het provinciehuis in Arnhem.

Diverse sprekers

De deelnemers hebben deze middag kunnen luisteren naar een aantal inspirerende sprekers waaronder professor Maurice de Greef. Ook gedeputeerde Josan Meijers en bestuurder van Rijnbrink, Tineke van Ham, vertelden de aanwezigen deze middag over de urgentie, overwegingen, oorzaken en aanpak (initiatieven) van laaggeletterdheid.

Zestal workshops

Tijdens een zestal interactieve workshops werd vervolgens een aantal lokale/regionale projecten over laaggeletterdheid verder uitgediept. De verschillende projectleiders schetsten tijdens deze workshops een plan van aanpak. De onderwerpen liepen uiteen: van de aanpak van laaggeletterdheid op het platteland tot aan de aanpak van laaggeletterdheid op het MBO.

Interactieve tool

Via een interactieve tool, die door de aanwezigen werd geïnstalleerd op hun eigen device (telefoon, tablet) konden zij gedurende de hele dag vragen stellen aan de sprekers of reageren op de inhoud. Daarnaast konden zij op deze manier ideeën en tips met elkaar delen. Op de slotvraag ‘waar zou u morgen al mee kunnen beginnen?’, waren veel aanwezigen het snel eens: meer ambassadeurs werven en succesverhalen delen.

Tot slot

Om laaggeletterdheid in Gelderland structureel te kunnen terugdringen, is samenwerking tussen diverse organisaties, instellingen en beleidsterreinen de komende jaren hard nodig. Dat thema liep als een rode draad door de middag heen. De energie, die deze middag werd gevoeld, gaat daarbij zeker helpen.

 JZS2716      JZS2727      JZS2734      JZS2772