Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Beweging, vooruitgang en verandering in het onderwijssysteem; dat wil Woest! 

Woest! droomt van een kind dat naar school gaat en leert een leven lang nieuwsgierig te zijn. Van een kind dat open durft te staan voor vragen over de wereld om zich heen. Woest! heeft de overtuiging dat door cultuureducatie het optimale klimaat wordt geschapen om optimaal tot leren te komen. Kunst- en cultuurvakken bieden kinderen de ideale context om kwetsbaarheid te tonen, uit te zoeken wie ze zijn, hun talenten te ontplooien en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Cultuureducatie in het onderwijs

Cultuureducatie is van groot belang. Het levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van het creatieve vermogen, de talenten en vaardigheden van kinderen. Kunst- en cultuureducatie is voor en van ons allemaal: van professionals, ouders, jongeren en beleidsmakers tot scholen en cultuuraanbieders. Ook WOEST! zet zich hier voor in.

Iedereen is anders

In 2017 maakte Festival Woest! een driedelige programmareeks over de zin en onzin van het labelen binnen het onderwijs. Diverse professionals uit het vakgebied geven in de eerste aflevering hun mening over labeling, wat kunst- en cultuureducatie kan bieden rondom dit onderwerp en hoe deze vakken en plek binnen het curriculum van het onderwijs van de toekomst kunnen innemen.

Aflevering 2

Zitten labels zoals ADHD of autisme ons in de weg of zijn deze labels persoonlijke handleidingen?

In de tweede aflevering van de serie "Iedereen is anders" geven professionals hun mening over labelen. Is het goed en geeft het richting of moet je juist van de labels af en lessen maken die voor iedereen toegankelijk zijn. Ook de vraag welke rol kunst- en cultuureducatie hierin kan spelen wordt vanuit diverse invalshoeken belicht.

Aflevering 3

In de derde aflevering van de serie "Iedereen is anders" geven professionals hun kijk op het onderwijs van de toekomst. Wat moet een docent van de toekomst kunnen? Hoe maken we leren leuk? Hoe kunnen we binnen het onderwijs de vrijheid nemen om kinderen tot leren te laten komen? En is kunst- en cultuureducatie in de toekomst verweven in de reguliere vakken? Bekijk hieronder de laatste aflevering.

Woest! 2018: Pionieren

Komend jaar gaat Woest! op zoek naar vernieuwde samenwerkingsvormen, zetten ze in op breed eigenaarschap en innovatieve ontwikkeling op het gebied van kunst- en cultuuraanbod. Woest is de proeftuin waar scholen, jongeren en cultuuraanbieders mogen testen, uitproberen en onderzoeken wie ze zijn, wat ze willen en wat wel en niet werkt.

Het komende festival Woest wordt gehouden van 28 mei t/m 1 juni 2018! Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar Kijk voor meer informatie op www.festivalwoest.nl of volg ons op facebook @festivalwoest

Rijnbrink draagt Woest! en al hun werkzaamheden met betrekking tot cultuureducatie, een warm hart toe.