Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

De ambities en doelstellingen van de Koninklijk Bibliotheek rond mediawijsheid? Lees het in ‘Mediawijsheid en de openbare Bibliotheek’!

Visie: Bibliotheek ook als werkplaats

In de visie ‘Mediawijsheid 2016-2018 van de Koninklijke Bibliotheek’ gaat de Koninklijke Bibliotheek uit van drie rollen voor de Bibliotheek; van warenhuis, wegwijzer en werkplaats. Deze rollen sluiten aan bij de missie van de KB om via het netwerk van Bibliotheken mensen en informatie bijeen te brengen. Het doel: hen vaardiger, slimmer en creatiever te maken.

Nieuw voor het Bibliotheekveld is de pijler ‘werkplaats’. Via werkplaatsen (zoals FabLabs) kunnen mensen bij de fysieke Bibliotheek terecht om te creëren, uit te vinden, kennis te vergaren en te delen. Dit vergroot 21e-eeuwse vaardigheden als creativiteit, verbeeldingskracht, probleemoplossend vermogen, verbanden leggen, samenwerken en kennisdelen. Deze vaardigheden zijn belangrijk om mediawijs te zijn of te worden. Om te achterhalen welke rol de Bibliotheek kan spelen en wat nodig is voor een goed werkend medialab in de Bibliotheek is deze pilot in 2017 gestart. In 2018 worden de resultaten van de andere pilots verwacht. Eventuele tussenresultaten worden in de BiebtoBieb groep ‘Mediawijsheid, de Bibliotheek als werkplaats’ geplaatst. 

Labs & Educatie: inspiratiegids voor de Bibliotheken

In opdracht van de KB hebben CODA Apeldoorn en Rijnbrink een pilot uitgevoerd in het kader van de pijler ‘de Bibliotheek als werkplaats’. De opbrengsten van de pilot komen samen in deze inspiratiegids voor Bibliotheken. De makers hebben verschillende pioniers bezocht die een makerspace, FabLab of medialab hebben opgezet, ook buiten de Bibliotheekbranche. De gids is een verzameling van tips en adviezen van experts. Hoe hebben zij hun lab opgezet? Hoe denken ze over het programmeren van het lab? Welke samenwerkingen zijn zij aangegaan en voor welke uitdagingen staan ze? Deze – en meer – vragen komen aan bod in de gids.

Naast artikelen verwijzen we in de gids naar andere websites en lesmaterialen die in de pilot zijn vormgegeven en zijn geëvalueerd door verschillende scholen van het primair onderwijs in Apeldoorn. De gids biedt ondersteuning voor Bibliotheken die starten met een eigen lab of die invulling geven aan de 21e- eeuwse vaardigheden.

Gezamenlijk netwerk voor informatiedeling 

Doordat het speelveld en de werkzaamheden rondom een lab veel vragen van Bibliotheken op het gebied van kennis, innovatiekracht, budget en tijdinvestering, hebben we gedurende de pilot een netwerk opgebouwd van pioniers binnen een Slack-omgeving. Dit is een platform waar we met elkaar kennis uitwisselen, vragen stellen en ervaringen delen. Naast Bibliotheekprofessionals bestaat dit netwerk ook uit pioniers buiten de branche. Dit biedt inspiratie en stimuleert ondernemerschap.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carola Oldemaat, Senior Adviseur Rijnbrink via

Meer informatie: Mediawijsheid, de bibliotheek als werkplaats