Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Overijsselse scholen en cultuuraanbieders opgelet: je kunt weer een aanvraag indienen voor Cultuureducatie met Kwaliteit!

Vanaf 1 april tot en met 1 juni kunnen scholen en cultuuraanbieders uit Overijssel een aanvraag voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor schooljaar 2017/2018 indienen. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen.

 Het doel van de regeling is het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het PO door:

  • duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie door samenwerking tussen primair onderwijs en culturele omgeving;
  • verdiepen van cultuureducatie op scholen die ook in 2013-2016 deelnamen aan de regeling;
  • vergroten van het aantal deelnemende scholen.

In Overijssel is Rijnbrink verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in 21 gemeenten (alle gemeenten exclusief Zwolle, Deventer, Enschede en Hengelo).

Projecten

Scholen en culturele aanbieders kunnen financiële ondersteuning bij Rijnbrink aanvragen voor drie soorten projecten:

  1. Het borgen van het proces en de resultaten van huidige CmK projecten (alleen aan te vragen door scholen die al deelnemen aan een CmK project).
  2. Het implementeren van reeds ontwikkelde leerlijnen en deskundigheidstrainingen op een school die tot dusver niet heeft deelgenomen aan CmK (nieuwe scholen).
  3. Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe leerlijnen en deskundigheidstrainingen op nieuwe scholen.

Wil je meer weten over het doen van een aanvraag of een aanvraag indienen? Bezoek dan onze projectpagina. Hier vind je tevens alle voorwaarden en de veel gestelde vragen.