Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Karin Kotte schreef een denkkader dat houvast biedt bij de vorming van cultuurbeleid op school. 

In opdracht van Rijnbrink publiceerde Karin Kotte afgelopen maand een denkkader voor Cultuureducatie met Kwaliteit. De publicatie komt voort uit jarenlange ervaring als trainer van Interne Cultuurcoördinatoren bij Rijnbrink en gesprekken met leerkrachten, schooldirecteuren, cultuuraanbieders, kunstvakdocenten en adviseurs cultuureducatie. “Leerkrachten weten intuïtief vaak wel wat het potentieel is van cultuureducatie, maar vinden het lastig om over deze meerwaarde met collega’s te communiceren,” aldus Karin. Zij ontwikkelde voor scholen en instellingen het denkkader dat houvast biedt bij de vormgeving van cultuurbeleid op school. Het denkkader maakt duidelijk waar cultuureducatie over gaat en geeft grip en vormt de brug tussen beleid en praktijk.

 Interesse? Klik hier voor de digitale versie.