Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Streeft jouw gemeente ook naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen en zelfredzaam is?

Naast belangrijke thema’s als taal-, reken- en digitale vaardigheid, moeten burgers ook op het gebied van werk, geld en gezondheid hun weg weten te vinden.

Als opvolging van de brochure Meedoen in de samenleving - Hoe helpt de Bibliotheek? heeft Rijnbrink nu een inspirerende uitgave vol voorbeelden van producten en diensten die de Bibliotheek in kan zetten op de thema’s werk, geld en gezondheid: Ondernemen in de Samenleving – Inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

ondernemen samenleving

Deze uitgave is meer dan alleen een producten- en dienstenoverzicht: het is een inspirerende uitgave vol praktische voorbeelden die je als bibliotheek in kan zetten op de thema’s werk, geld en gezondheid. Per product wordt een algemene beschrijving gegeven en aan de hand van indicatoren wordt er praktische informatie gegeven over de implementatie van een product of dienst in de Bibliotheek.

Kansenscan Participatie & Zelfredzaamheid

Ondernemen in de samenleving is geen op zichzelf staande uitgave; het is gekoppeld aan de Kansenscan Participatie & Zelfredzaamheid. In de Kansenscan verkennen we de lokale omgeving. De Kansenscan kijkt naar het (gemeente)beleid, het lokale aanbod voor de burger, het netwerk van de Bibliotheek, de mogelijkheden van de bibliotheek en naar de burger zelf. Daaruit ontstaat een overzicht van kansen voor de Bibliotheek in het sociaal domein. Zo draagt de Kansenscan bij aan het positioneren van de bibliotheek in het sociaal domein en aan de lokale verankering van de producten en diensten.

Wil je gedrukte exemplaren van de uitgave “Ondernemen in de samenleving – inspirerende voorbeelden uit de praktijk” of heb je vragen over de kansenscan? Neem dan contact met ons op.

ondernemen samenleving schema

Contact

Yvonne Sinkeldam, senior adviseur
M: 06-10990728            
E: