Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Het project Cultuureducatie met Kwaliteit VMBO in de gemeente Kampen is gehoneerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Het tweejarig project heeft als doel om voor het reformatisch VMBO onderwijs in Kampen en omstreken (Scholengemeenschap Pieter Zandt) een doorgaande leerlijn cultuur te ontwikkelen waarbij de samenwerking met de lokale culturele omgeving centraal staat. Een fantastisch resultaat voor onze cultuureducatieve adviseurs Iris Offringa en Evelien Kermink die kunstencentrum Quintus uit Kampen hebben ondersteund bij het schrijven van de projectaanvraag. 

Cultuureducatie met Kwaliteit
Sinds januari zijn er 3 adviseurs cultuureducatie freelance verbonden aan de Rijnbrink Groep, die sinds het begin van dit jaar de  De RBG provinciale opdracht rondom cultuureducatie met Kwaliteit heeft toegewezen gekregen.