Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

De Rijnbrink Groep is onlangs opnieuw gecertificeerd door stichting ECABO als erkend leerbedrijf.

erkend leerbedrijfDat betekent dat wij als organisatie bevoegd zijn om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen. Richard Teerlink, stafadviseur HRM benadrukt dat de Rijnbrink Groep een actief stagebeleid wil voeren. "De Rijnbrink Groep wil een maatschappelijk verantwoorde organisatie zijn, die jonge studenten een kans biedt zich te oriënteren op een beroep om zo een maatschappelijke carrière op te bouwen. Stages kunnen daarbij een goede eerste stap zijn voor studenten', aldus Teerlink die aangeeft dat de Rijnbrink Groep hiermee een actieve bijdrage levert aan de arbeidsmarkt.

"Het mes snijdt aan twee kanten. Door de stages blijft de Rijnbrink Groep in contact met mogelijk nieuwe medewerkers en de arbeidsmarkt. Bovendien blijven we zo op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen van diverse opleidingen. Deze nieuwe ontwikkelingen kunnen weer leiden tot innovatieve ideeën op uiteenlopende gebieden", zo vertelt Teerlink. "Studenten op hun beurt kunnen werkervaring opdoen binnen een dynamische organisatie waar theorie en praktijk samenkomen."

Innovatie binnen Rijnbrink Groep
Het stagebegeleid heeft er - naast de reorganisatie van Rijnbrink Groep in juni van dit jaar – voor gezorgd dat het niet langer noodzakelijk is om onze innovatieve activiteiten in samenwerking met studenten en professionele partners onder te brengen in de aparte stichting Innovatielab. Per 1 juli is deze stichting dan ook officieel opgeheven. "Binnen de Rijnbrink Groep is innovatie, als een van de kernwaarden, volledig ingebed in onze organisatie", vertelt Monique Meesters, voormalig coördinator van de stichting Innovatielab. "De stichting is opgeheven maar het ontwikkelen van nieuwe diensten in een sterk veranderende omgeving gaan onverminderd door binnen Rijnbrink Groep", aldus Meesters die studenten dan ook van harte oproept om binnen de Rijnbrink Groep te werken aan uitdagende opdrachten binnen de publieke informatievoorziening.