Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Donderdag 31 oktober jl. vond het tweede werkatelier in de Aanpak voor Laaggeletterdheid plaats.

Deze ochtend werd georganiseerd voor de Gelderse en Overijsselse bibliotheken. In de sfeervolle 'Fermerie' in Deventer gingen zestien specialisten en directeuren aan de slag met het thema 'Netwerkvorming'. Dagvoorzitter was Ineke van Oort van de Openbare Bibliotheek Zwolle. Aan de hand van vier deelthema's ('visie en plan', 'doelgroep', 'concurrentie' en 'benaderen/binnenkomen') werden de bibliotheken uitgedaagd om de informatie van de sprekers direct om te zetten in concrete stappen en acties voor hun eigen situatie.

Het onderdeel 'visie en plan' werd geïllustreerd door Aart Kleijer en Lidy Hampsink. Zij vertelden over de pilot 'Taal voor het leven', dat onder andere in de regio IJssel-Vecht plaatsvindt. Door een goede infrastructuur te vormen voor laaggeletterden, hoopt Stichting Lezen en Schrijven het nog steeds stijgende percentage laaggeletterden af te laten nemen. Taalpunt moet hierin de spilfunctie gaan vervullen.

Annette Schol van de Bibliotheek Kampen zou deze dag komen vertellen over hoe zij de doelgroep van laaggeletterden inspireert om naar de bibliotheek te komen. Helaas was zij door griep geveld. Ineke van Oort heeft daarom in haar plaats het onderwerp op een interactieve wijze behandeld.

 Werkatelier Aanpak LaaggeletterdheidHierna was het tijd voor het onderwerp 'Concurrentie', hoewel dit door Ineke van Oort snel werd omgebogen naar 'samenwerking': samenwerking met partners binnen je netwerk. Dorry Massee van de Openbare Bibliotheek Gelderand-Zuid vertelde over haar ervaringen. OBGZ heeft inmiddels een uitgebreid netwerk en een goedlopende samenwerking met diverse partners op het gebied van taalaanbieders. Hoe zorg je dat je van toegevoegde waarde bent voor de partners

 

Leonie Wiering van het UWV Tiel hield tot slot een inspirerend verhaal over samenwerken met netwerkpartners. Zij werkt samen met bibliotheek Rivierenland en het ROC om leerlingen in het kader van de maatschappelijke stage laaggeletterde werkzoekenden te begeleiden in de bibliotheek. Een win-win-win situatie. Leonie benadrukte dat je als zoekende partner altijd op de hoogte moet zijn van de doelen en de belangen van de tegenpartij. Alleen dan kun je elkaar vinden.

Alle deelnemers waren na afloop zeer tevreden over de inhoud en de vorm van het werkatelier. Met name de vertaling naar de eigen praktijk kwam in de gekozen werkvorm goed naar voren. Het volledige verslag zal op de website en op biebtobieb worden gepubliceerd.

Het volgende werkatelier zal plaatsvinden op 27 november a.s. en heeft als thema 'Producten en diensten'.