Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Op 19 december jl installeerde gedeputeerde Cultuur Roy de Witte de klankbordgroep BKCO op het provinciehuis in Zwolle. De groep denkt mee over de uitvoering van het Bestuurlijk Kader en houdt de dialoog over cultuuronderwijs in Overijssel levendig. Leden van deze groep zijn ouders, culturele organisaties, ICC-ers, en cultuurcoaches.

19 Overijsselse gemeenten en 34 schoolkoepels ondertekenden in maart 2019 het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs (BKCO). Tijdens de installatie van de klankbordgroep op 19 december geeft Roy de Witte in zijn openingswoord aan dat verduurzaming van cultuureducatie belangrijk is: "De klankbordgroep BKCO helpt om scherp te blijven. We moeten inspiratie delen en meenemen naar de achterban.Ook moeten we de ondertekenaars van het Bestuurlijk Kader blijven committeren aan hun handtekening en de lokale convenanten die hieruit voortvloeien met elkaar bespreken." Roy de Witte geeft aan dat hij de leden van de klankbordgroep als ambassadeurs van goed cultuuronderwijs ziet. Om die rol te onderstrepen spelt hij alle leden een speldje op, een door Wyke Dirven op 6-jarige leeftijd gemaakt kunstwerkje. Op de foto: Ineke van Balen (Provincie Overijssel) en Hedwig de Bruijn (Stichting Ceppo Oldenzaal)       

Ineke en Hedwig de Bruijn Oldenzaal