Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Op dinsdag 12 november ondertekenden Gerard Huis in ’t Veld en Tineke van Ham een samenwerkingsovereenkomst over bibliotheekinnovatie in de gemeenten Lochem en Zutphen.

Rijnbrink heeft als provinciale ondersteuningsinstelling (POI) voor Gelderland en Overijssel opdracht bibliotheken te ondersteunen bij deze innovatie. In de ondertekende samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe beide instellingen gezamenlijk vorm gaan aan die innovatie. Rijnbrink zal ondersteunen bij een nieuwe meerjarenvisie, ondersteuning bij dienstverlening aan VO-scholen en het MBO, ondersteuning in regionaal verband rond laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio en inzet bij het project Digitaal Noaberschap. Naast deze inhoudelijke ondersteuning wordt ook geholpen bij flankerend beleid rond innovatie als het gaat om vernieuwing van een marketingplan en de opzet van een programmabegroting. De overeenkomst beslaat de jaren 2020 en 2021.

Gerard Huis in ’t Veld, directeur/bestuurder Graafschap Bibliotheken, is blij met de samenwerkingsovereenkomst: ‘Bibliotheken zijn bezig met een stille revolutie. We pakken nieuwe rollen en verzetten de bakens stevig. We mogen onszelf daarbij wel wat steviger profileren want misschien is het wel een té stille revolutie. Bibliotheken zijn van enorme waarde en Rijnbrink gaat ons helpen om dat voelbaar en zichtbaar te maken’.

Tineke van Ham, bestuurder van Rijnbrink, onderschrijft de woorden van Gerard: ‘Ik ben blij dat we veel goeds betekenen voor de Graafschap bibliotheken. Het is de eerste bibliotheek waar we deze overeenkomst nu mee sluiten maar we doen dit graag met alle bibliotheken in Gelderland! Innovatie in het netwerk is innovatie op vele plaatsen waarbij we van elkaar en met elkaar leren. Met veel bibliotheken zijn we nu in gesprek over soortgelijke samenwerkingsovereenkomsten’.