Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

In Twente is een groep van 101 studenten gestart met taalstimulering bij 50 gezinnen van nieuwkomers in Nederland.

De kinderen van deze gezinnen zitten op drie deelnemende scholen in de omgeving: het Palet in Almelo, de Globe in Enschede en de Bongerd in Oldenzaal. Het project ThuisTaal is een samenwerking tussen de Pabo van Hogeschool Saxion, nieuwkomersscholen en de Overijsselse Bibliotheken.

Taalontwikkeling stimuleren

Derdejaars studenten van de Lerarenopleiding Basisonderwijs Saxion in Enschede nemen voor de vijfde keer deel aan het project ThuisTaal. In een periode van drie maanden komen ze zeven keer bij gezinnen thuis om de taalontwikkeling te stimuleren door onder andere (taal-)spelletjes te doen en voor te lezen. In het programma is ook een bezoek aan de Bibliotheek opgenomen. Na afloop van de thuisbezoeken kunnen de gezinnen doorstromen naar de VoorleesExpress. Daarbij komt een half jaar lang wekelijks een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen aan kinderen tussen 2 en 8 jaar en samen met de ouders te werken aan taal en leesplezier.

Over ThuisTaal

Om toegang te krijgen tot de Nederlandse samenleving, is het noodzakelijk dat nieuwe Nederlanders de taal leren. Kinderen die op jonge leeftijd al een taalachterstand oplopen, kunnen dit op latere leeftijd moeilijk inhalen. Voor kinderen is het daarom belangrijk om op te groeien in een taalrijke omgeving thuis en op school. Zo leren zij de thuistaal én de Nederlandse taal en wordt meertaligheid een verrijking.

Met het project ThuisTaal slaan de Overijsselse Bibliotheken en Hogeschool Saxion de handen ineen om taalachterstanden en laaggeletterdheid binnen nieuwkomersgezinnen te bestrijden. Met als doel dat iedereen volwaardig en zelfstandig mee kan doen in de samenleving.

Neem voor meer informatie over het project ThuisTaal contact op met Karien van Buuren: .