Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Binnenkort zijn voor alle bibliotheken via NBD Biblion kinder- en jeugdboeken in het Arabisch, Pools en (later) Turks beschikbaar.

Deze collectie komt tot stand door een mooie samenwerking tussen NBD Biblion, Pages Bookstore & Café, de Koninklijke Bibliotheek en Rijnbrink.

Karien van Buuren en Marjan Teesink, projectleider Bibliotheek en Integratie en leesconsulent van Rijnbrink, waren nauw betrokken bij het ontstaan van de meertalige collectie. Karien: “Het is erg belangrijk dat er in nieuwkomersgezinnen ook wordt (voor)gelezen in de moedertaal. Een goede basis en onderhoud van de thuistaal is essentieel voor het leren van een tweede taal, in dit geval het Nederlands. Vaak kennen zij het voorleesritueel niet en is (voor)lezen in het Nederlands nog een te grote drempel. Er wordt gedacht dat meertaligheid leidt tot taalachterstand en in de weg zou staan van integratie. Het tegendeel is waar: meertaligheid is een verrijking.”

Via projecten zoals ThuisTaal en de VoorleesExpress bereikt de Bibliotheek gezinnen met een andere thuistaal. Daarbij wordt onder meer samengewerkt met het nieuwkomersonderwijs. Ouders worden in deze projecten gestimuleerd om voor te lezen in de taal van hun thuisland. Zo ontstond er veel vraag naar meertalige kinderboeken. In de Bibliotheek waren deze boeken echter niet of nauwelijks te vinden of niet erg aantrekkelijk. Ook bleek de doelgroep de weg naar de Bibliotheek en naar deze boeken nog niet te vinden.

Landelijke pilot

Op initiatief van de landelijke werkgroep Bibliotheek en Integratie is vorig jaar een pilot geweest met een meertalige collectie kinder- en jeugdboeken voor nieuwkomersgezinnen. Acht bibliotheken namen daaraan deel, waaronder de bibliotheken Hengelo en Kampen in Overijssel en het Rozet in Gelderland. Tijdens de pilot werd gekozen voor een kinder- en jeugdcollectie in de Arabische taal, omdat Syrische vluchtelingen de grootste groep vormden. Via Samer Al-Kadri van Pages Bookstore & Café is contact gelegd met uitgeverijen in de Arabische wereld. Zo kon een mooie collectie worden samengesteld.

De boeken zijn ingezet in het nieuwkomersonderwijs en/of schakelklassen en in gezinnen via de VoorleesExpress. Ook hielden bibliotheken voorleesactiviteiten met tolken en is de doelgroep via de taalcafés in contact gebracht met de materialen.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Marjan Teesink of Karien van Buuren.