Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Provincie Overijssel ondertekent samen met 19 Overijsselse gemeenten en 36 schoolbesturen Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2019-2026

Met dit gebaar geven de provincie Overijssel, gemeenten en schoolbesturen aan dat ze goed cultuuronderwijs als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid zien. De komende acht jaren steken zij gezamenlijk volop energie en middelen in cultuureducatie op de basisscholen in Overijssel.

De intentie voor een langdurige samenwerking werd tijdens een officiële bijeenkomst op 6 maart in het Provinciehuis in Zwolle bekrachtigd. Gedeputeerde Hester May gaf aan trots te zijn op deze mijlpaal, waarna beeldend kunstenaar Jasper Krabbé zijn visie op cultuureducatie met de aanwezigen deelde. Jong talent Evander Eijsink verraste de gasten met zijn virtuoze pianospel, wat des te meer aantoonde hoe zinvol het is om hierin te investeren. Klik hier voor een foto impressie van de middag.

Lokale uitwerking                        

Nu de intenties op provinciaal niveau met een handtekening zijn bezegeld, is het tijd om de afspraken tussen gemeenten, scholen en cultuurinstellingen op lokaal niveau uit te werken. Provincie Overijssel en Rijnbrink ondersteunen gemeenten hierbij met hun kennis en ervaring.