Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Verslag van een geslaagde de dag!

Op 16 mei vond de vierde editie van Xpeditie cultuureducatie plaats. In dit artikel het verslag, de beelden en de aftermovie!

Om 13.45 zijn er al veel deelnemers binnen. Veel mensen kennen elkaar, nieuwe ontmoetingen ontstaan. Zo’n 200 mensen zijn vandaag naar Xpeditie Cultuureducatie gekomen: cultuuraanbieders en – instellingen, onderwijs en gemeenten. Dit jaar meer mensen uit het onderwijs dan alle andere jaren.

Moderator Merel ten Elzen leidt de dag in: “Vandaag gaan we van gedachten wisselen over hoe de toekomst eruit ziet, hebben we metselaars nodig, of zijn we straks allemaal robots, of juist creatieve denkers, of misschien wel allemaal?!” 

Tineke van Ham, bestuurder Rijnbrink en Jan Lahuis directeur a.i. Kunstcircuit Deventer openen de middag. Kunstcircuit Deventer en Rijnbrink organiseren deze Xpeditie samen. Ze spreken zich uit met mooie woorden over het belang van cultuureducatie. “We hebben verbinders nodig die kunnen inspireren, je hebt professionals nodig.”  

Tineke van Ham feliciteert de ICC-ers met de succesvolle afronding van hun opleiding voor Interne Cultuurcoördinator en reikt de ICC-certificaten uit. Nu zijn er meer dan 100 ICC-ers in Overijssel!

De werksessies gaan van start. Met ontzettend veel enthousiasme gaan de deelnemers aan het werk. Bijvoorbeeld de sessie Zelf doen in de Klas door het Theaterschip en LIMAI over theater en muziek. Een hele groep vol met leerkrachten, op een enkeling na, doen opdrachten die ze direct met kinderen zelf kunnen doen. Doorzettingsvermogen, expressie, reflectie, verbeeldingsvermogen: allerlei vaardigheden worden geoefend. “mmm… pannenkoek!”  

Na de pauze schets Hero Klinker, teamleider Economie & Cultuur van de provincie Overijssel (die gedeputeerde Hester Maij verving en haar woorden uitsprak) de visie van de provincie Overijssel. “Technologie betekent op zichtzelf niets, hoe we ermee omgaan bepaalt de impact op ons leven. Slimme kritische en creatieve mensen hebben we daarvoor nodig. Kritisch en empathisch en die over sociaal vermogen beschikken. En dan denk ik aan cultuureducatie.”  

Een langdurige aanpak door de provincie, onderwijs en gemeenten is nodig aldus de provincie. Zij wil dit de komende tijd samen gaan realiseren. “Goed cultuuronderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en ik wil graag bestuurlijk kader voor langere tijd tekenen.” Een structurele plek in onderwijs is nodig en voor alle kinderen wens ik de vaardigheden die nu en in onze toekomst belangrijk zijn.”

Na de visie van de provincie komt Claire Boonstra het podium op. Zij is de hoofdspreker van Xpeditie Cultuureducatie: een bruggenbouwer tussen onder andere onderwijs en cultuureducatie en dat is de reden dat zij op Xpeditie Cultuureducatie spreekt. ”Het zou zo fijn zijn als ieder mens zodanig onderwijs zou kunnen krijgen dat hij zijn eigen grenzen kan bereiken. Misschien is dat in de toekomst ooit nog wel te verwezenlijken als er meer inzicht komt in de menselijke geest.” Schreef zij op haar 17e in een opstel. Claire gaat : “Een uur ouderwets zenden.” En begint met de opmerking dat ontwikkeling van  hersenkracht, piekt bij 40 en neemt dan weer af. “We leven in tijd van gigantische veranderingen (Nano, robotica, quantum computing etc), die gaat exponentieel. Wij kunnen dat niet zo goed bevatten, ook niet wat dat betekent. Wat maakt ons als mensen uniek en onvervangbaar? Onze intuïtie en verbeeldingskracht, flexibel zijn, inventiviteit, charisma. Capaciteiten die ons in staat hebben gesteld vooruitgang te boeken. Niet alleen in de 21e eeuw, maar altijd, ook in de 4e eeuw voor Christus.  

Top 5 zaken waar mensen op sterfbed spijt van hebben:

  1. Ik wou dat ik de moed om eigen leven te leven 
  2. Ik wou dat ik niet zo hard gewerkt had
  3. Ik wou dat ik de moed om gevoelens uit te drukken 
  4. Ik  wou dat ik het contact met dierbaren met name vrienden had onderhouden 
  5. Mezelf had toegestaan gelukkig te zijn

Wat is de bedoeling van onderwijs? De antwoorden die mensen geven: zelfredzaamheid, dat kinderen gelukkig zijn, samenvattend komt het neer op:

  1. Eigenaarschap nemen over je leven en over de samenleving waarnaar we streven: vrede, geluk.
  2. Samen leven en leren 
  3. Jezelf kunnen zijn

Wat betekent dit? Onder de titel #onderwijsvragen hebben we allerlei zaken onderzocht. Waarom huiswerk? Waarom om half negen beginnen? Waarom inspectie? Waarom bijzonder onderwijs? Waarom lange zomervakanties? Enzovoort.

En wat zijn de voor- en nadelen? Lange zomervakanties zorgen bijvoorbeeld voor stagnatie van leeropbrengst en dat met name bij kinderen van die opgroeien in een lagere sociale klasse. Lange zomervakantie draagt dus bij aan kloof.

Conclusies: - Nauwelijks onderbouwing dat huidige onderwijs werkt - Soms wel onderbouwing dat de status quo schadelijk is - Diverse onderwijs gewoonten dragen bij aan vergroten van ongelijkheid (zoals centrale eindtoets) Iedereen die afwijkt krijgt tegenwoordig een stempel, is abnormaal. Kunnen we nog accepteren dat als een kind laat leest dit ook normaal is? Falen (VMBO) tegenover succes (VWO). Maar wat de mensen doen in de praktijk is niet waardevoller voor de maatschappij. Allerlei indelingen (schotten), waar we vragen over zouden moeten stellen. Daarna laat Claire een paar scholen zien waar het anders gaat, waar het welbevinden heel erg groot is, waar je de impact van kunst op school ziet. Claire sluit af: “Iedereen heeft diep van binnen de wens, dit is waar we het voor doen. Zeg niet, ja maar het kan niet want mijn directeur kijkt er anders tegen aan. Kijk vooral naar wat je zelf kan doen, hoe kan ik binnen mijn invloedssfeer iets doen?” “Laten we samen bouwen!”  

Na deze inspirerende lezing start – na een korte pauze met lekkere vegetarische hap - de laatste ronde met werksessies. Zoals de sessie gegeven door Nita Halman van Kunstcircuit Deventer over borging van cultuureducatie in het curriculum. “Laat de kinderen ambassadeurs zijn en trots zijn op wat ze hebben gemaakt zodat het ook borgt in hun leerproces.” “Procesgerichte didactiek is hierbij, ook bij andere vakken, belangrijk.”  

Xpeditie Cultuureducatie eindigt met een geanimeerde borrel. Rijnbrink en Kunstcircuit Deventer bedanken iedereen voor hun inzet enthousiasme tijdens Xpeditie Cultuureducatie 2018!  

Zie hieronder ook de aftermovie van Xpeditie 2018 en de dag in beeld!