“Iedereen moet
kunnen meedoen”

Mensen vinden die niet gevonden willen worden. Dat is waar je het eigenlijk over hebt als het gaat over het vinden van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. In Nederland zijn ruim 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en vaak ook rekenen en digitale vaardigheden. Dat zijn 2,5 miljoen mensen die niet volledig kunnen meedoen in de samenleving. Een boek voorlezen aan een (klein)kind, een sollicitatiebrief schrijven, een e-mail lezen, of de vertrekborden op het station begrijpen. Zomaar een aantal dingen die voor hen erg moeilijk of zelfs niet mogelijk zijn.


Hulp vragen doen zij vaak niet, uit schaamte. En daar moeten we samen iets aan doen! Het gebrek aan taalvaardigheid komt vaak door omstandigheden zoals onvoldoende goed onderwijs of geen aandacht voor dyslexie, maar ook door er te weinig van bewust te zijn hoe belangrijk het is om goed te kunnen lezen of schrijven. Man of vrouw, wel of geen baan, oud of jong, laaggeletterdheid raakt onze hele samenleving. Daarom is het essentieel om samen te werken met partners vanuit alle hoeken van de samenleving.Samen kunnen we de laaggeletterde vinden en leren hoe we dit bespreekbaar maken om vervolgens passende hulp te bieden. In Kampen is daarom een project gestart om te bouwen aan een integrale wijkaanpak laaggeletterdheid. Met als resultaat het bereiken en activeren van taalarme gezinnen en NT1-laaggeletterden.


Zoals gezegd kan geen enkele organisatie dit alleen doen en in Kampen werken Prokino, basisscholen Brunnepe, Taalpunt Kampen, Stichting Lezen & Schrijven, de Bibliotheek Kampen en de Gemeente Kampen dan ook samen in dit project aan een basisvaardig Kampen.


In deze tijd moet moeite hebben met lezen en schrijven niet meer leiden tot schaamte. Laten we er samen voor zorgen dat het kunnen lezen en schrijven in de Nederlandse taal voor iedereen vanzelfsprekend is. Op welke manier of op welke leeftijd dan ook. Iedereen heeft recht op goed onderwijs: iedereen moet kunnen meedoen.


Jan Peter van der Sluis,

wethouder Onderwijs, gemeente Kampen

Benieuwd naar het project in Kampen?