VITAAL ONLINE


Hardenberg

Dit project valt onder actielijn 2 Taal Werkt! en is gericht op het versterken van de verbinding tussen economische en sociale initiatieven.


In actielijn 2 wordt uitvoering gegeven aan de plannen die samen met partners zijn opgesteld. Hier wordt gewerkt aan krachtige verbindingen om te signaleren, toe te leiden en leertrajecten aan te bieden aan lage taal-, basis- en digivaardige volwassenen.

Jorien van 't Zand - de Bibliotheek Hardenberg

Hoe kwam het project tot stand?

"Vorig jaar zijn we begonnen met Vitaal Online voor senioren. Welzijnsorganisatie de Stuw en het Alfa-college hebben hiervoor contact gezocht met ons. Zij hebben eerder gezamenlijk het project ‘Samen Online’ opgezet. Hierbij werden oude computers verzameld, die door studenten ICT weer gebruiksklaar werden gemaakt zodat mensen die het minder breed hebben toegang kunnen krijgen tot een computer. Naast de juiste apparatuur heb je ook digitale vaardigheden nodig om ermee aan de slag te kunnen. Zo kwam Vitaal Online tot stand."

Wat houdt het project in?

"Studenten ICT van het Alfa-College worden als maatje gekoppeld aan senioren die hun digitale vaardigheden willen verbeteren. Maar eerst krijgen de studenten gastlessen van de Bibliotheek. Daarin wordt behandeld wat er in Klik & Tik cursussen wordt aangeboden, maar ligt vooral de nadruk op de problemen waar senioren op digitaal gebied tegenaan lopen. Studenten worden zich er zo van bewust dat omgang met computers en digitale middelen niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Het is een maatschappelijk vraagstuk waar de leerlingen mee om leren gaan. Uiteindelijk zijn er tien weken lang cursussen gegeven aan de senioren. Dat ging hartstikke mooi. Eén student werd gekoppeld aan drie ouderen, want het is belangrijk dat er voldoende mogelijkheid is voor de ouderen om vragen te kunnen en durven stellen. Tachtig senioren hebben deelgenomen, een groot bereik! Begin komend jaar gaan we opnieuw cursussen aanbieden."

En verder?

"In onze werkgroep ‘Hardenberg taalt naar laaggeletterden’ hebben we met elkaar gesproken over Vitaal Online. ProHardenberg (Speciaal Voortgezet Onderwijs) merkte op dat haar leerlingen ook veel vraagstukken hebben als ze van school komen. Het starten van een werktraject vraagt immers veel omgang met digitale middelen. Studenten die van school gaan, komen vaak na de zomer weer terug bij de docent, met vragen over DigiD, bijvoorbeeld. Daarom hebben we eenzelfde cursus, op maat gemaakt voor de doelgroep, opgezet voor en in samenwerking met ProHardenberg. Begin dit jaar zijn de negen lessen gegeven, onder begeleiding van studenten ICT van het Alfa-College. De lessen zijn gebaseerd op cursusmateriaal van oefenen.nl en Digisterker, doe je digiding. Komend najaar gaan we de cursussen weer aanbieden. Deze lessen worden dan waarschijnlijk gegeven door studenten pedagogiek en onderwijskunde van het Alfa-College."

Hoe is het project ervaren?

"Het is heel mooi om te zien hoe studenten van het Alfa-College zich verder ontwikkelen, doordat ze het maatschappelijk veld ingaan. De combinatie van jong en oud is echt een succes. Studenten leren problematiek die ver van hun bed is te herkennen en krijgen er begrip voor.

In samenwerking met de andere partijen hebben we echt iets neergezet. Als Bibliotheek laten we daarmee zien welke rol we innemen. We merken ook dat de Bibliotheek sneller gevonden wordt en dat de toegevoegde waarde steeds meer gezien wordt, een mooie ontwikkeling."

Lees meer over dit project en alle andere
Taal Werkt! projecten op onze website.