TAALTAFEL


Hof van Twente

Dit project valt onder actielijn 2 Taal Werkt! en is gericht op het versterken van de verbinding tussen economische en sociale initiatieven.


In actielijn 2 wordt uitvoering gegeven aan de plannen die samen met partners zijn opgesteld. Hier wordt gewerkt aan krachtige verbindingen om te signaleren, toe te leiden en leertrajecten aan te bieden aan lage taal-, basis- en digivaardige volwassenen.


Peter Bonekamp - de Bibliotheek Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente ondersteunt mensen met een taalachterstand en doet dit samen met de partners Salut, ROC van Twente, VluchtelingenWerk Hof van Twente, Stichting Lezen & Schrijven en de Bibliotheek Hof van Twente. Een groot deel van het non-formele aanbod voor deze doelgroep vindt plaats in de Bibliotheek Goor en bestaat uit een Taalpunt, Taalcafé en faciliteiten voor taalvrijwilligers om met hun cliënt te oefenen.

Wat is de TaalTafel?

"Toen de basis van dit non-formele aanbod was gelegd bleek er in de praktijk veel behoefte aan geschikte leermiddelen. Gelukkig is er inmiddels steeds maar educatief materiaal beschikbaar voor deze doelgroep, zowel schriftelijk als digitaal. Ook worden de taalvrijwilligers getraind hoe zij deze leermiddelen effectief in kunnen zetten. Maar het is essentieel om te blijven investeren in geschikte leermiddelen zodat taalvrijwilligers zo efficiënt mogelijk hun cliënten de Nederlandse taal kunnen leren.

Een leermiddel dat hier uitermate geschikt voor is is de TaalTafel. Een TaalTafel is een multitouchtafel met software waarmee mensen allerlei taalspellen kunnen doen en zo spelenderwijs de Nederlandse taal eigen kunnen maken. Mensen kunnen alleen of onder begeleiding aan de slag met onder andere lidwoorden, spreekwoorden en spelling, om zo hun lezen en schrijven te verbeteren. De TaalTafel is heel geschikt voor laaggeletterden op verschillende niveaus en achtergronden: zo kan iedereen op zijn of haar eigen manier oefenen. Naast het leren van de taal is de TaalTafel ook geschikt voor kennismaking met de Nederlandse maatschappij."

Welke voordelen heeft de TaalTafel?

"De TaalTafel is beschikbaar als een vaste tafel maar ook in een kleinere draagbare versie, de mobytouch. In de Bibliotheek Goor ligt nu het zwaartepunt van het non-formele taalaanbod en is daarom geschikt voor een vaste tafel. De gemeente Hof van Twente bestaat echter uit meerdere kleine woonkernen. Ook daar willen we, samen met de partners, de mobiele TaalTafel inzetten voor het taalaanbod in de bibliotheekvestigingen of wijkcentra.

De TaalTafel is voorzien van een kant en klaar softwarepakket dat speciaal is ontwikkeld voor de laaggeletterde doelgroep. Het is ook mogelijk om met een eenvoudig programma zelf content te maken voor de Taaltafel. Dit heeft het grote voordeel te kunnen inspelen op de lokale leerbehoefte. Dit maakt de TaalTafel als leermiddel extra interessant. Ook is het mogelijk om deze content te delen met bibliotheken binnen het netwerk die ook een Taaltafel hebben."

Wow-momentje!
- Salut

Mayke Zwierink - Coördinator Taalpunt:

"Stel, je spreekt prima Nederlands, maar je hebt moeite met lezen en schrijven. Je wilt je heel erg graag zelf redden, maar doordat lezen en schrijven zo moeilijk is, voel je je continu afhankelijk van anderen. Want wat staat er eigenlijk op dat bord? Wat zegt de bijsluiter van de medicijnen van jou of je kind? Als je je handtekening zet, waar teken je dan voor?


Een meneer uit Goor kon niet lezen en schrijven. Hij vertelde ons dat hij dit heel graag wilde veranderen en ging met een taalcoach in de Bibliotheek aan de slag om zijn eigen doelen te behalen.

Een jaar later kwam hij glimmend van trots vertellen dat hij zijn doel heeft gehaald. Hij liet me een papiertje zien. Een werelds papiertje! Hij heeft namelijk voor het eerst in zijn leven zélf een boodschappenlijstje gemaakt. Hij is voor het eerst in zijn leven door de winkel gelopen en zélf gelezen wat hij zélf heeft geschreven!


Hij vertelde me hoe blij en trots hij is. En geloof me, ik glom met hem mee. Wat zal zijn maaltijd goed gesmaakt hebben!"

Lees meer over dit project en alle andere
Taal Werkt! projecten op onze website.