MONITORING

Het doel van Taal Werkt! is om in de gehele provincie op lokaal niveau een stevige infrastructuur te realiseren om bij te dragen aan voldoende taal- en basisvaardigheden bij kinderen en volwassenen.

Vraag aan Prof. Dr. Maurice de Greef is: Hoe verloopt de samenwerking in de eerste fase van dit programma? Een eerste doorkijk in de resultaten van het onderzoek.

WIJ ZIJN ONDERWEG

Dat de samenwerking nog in de beginfase is, wordt duidelijk uit de score op de projectvoortgang. Er is bijvoorbeeld nu nog weinig zicht op of de projectdoelen binnen de afgesproken tijd behaald worden. Ook het feit dat de mate van communicatie goed is, maar nog niet hoog scoort, benadrukt deze beginfase. Partners geven aan dat het verkrijgen van feedback van samenwerkingspartners extra aandacht verdient.


Men blijkt te ervaren dat deelname aan het Overijsselse programma Taal Werkt! een meerwaarde heeft. De meeste samenwerkingspartners zien in ieder geval dat zij een actieve bijdrage leveren in de samenwerking van het lokale project van het programma Taal Werkt! om laaggeletterdheid op lokaal niveau tegen te gaan.

Wel moet gezegd worden dat ervaring leert dat deze mate van samenwerking om een lange adem vraagt. De raakvlakken van laaggeletterdheid in de verschillende domeinen, als ook de complexiteit van het bereiken van de doelgroep, zorgen voor een uitdagende klus. Belangrijk om vasthoudend te blijven ook als de samenwerking of resultaten nog niet direct het gewenste effect laten zien en met zorg te bouwen aan een sterke basis.Prof. Dr. Maurice de Greef

8.5/10

Score op het gebied van motivatie

Aan de motivatie ligt het in ieder geval niet. Kijkend naar de onderzoeksresultaten wordt duidelijk dat de samenwerking net begonnen is, maar dat men zeer gemotiveerd is om een bijdrage te leveren.