MIJN VERHAAL


Almelo

Dit project valt onder actielijn 2 Taal Werkt! en is gericht op het versterken van de verbinding tussen economische en sociale initiatieven


In actielijn 2 wordt uitvoering gegeven aan de plannen die samen met partners zijn opgesteld. Hier wordt gewerkt aan krachtige verbindingen om te signaleren, toe te leiden en leertrajecten aan te bieden aan lage taal-, basis- en digivaardige volwassenen.

Henri Schoemaker - Bibliotheek Almelo

Hoe kwam het project tot stand?

"Een schrikbarend aantal jongeren verlaat het onderwijs zonder het vereiste taalniveau te beheersen.Het blijkt dat weinig interventies zich richten op jongeren vanaf 12 jaar. Een gemiste kans, vonden we. Daarom is het project ‘Mijn Verhaal’ ontstaan. Jongeren motiveren om met taal aan de slag te gaan. Dat is het doel van ‘Mijn Verhaal’.

Welzijnsorganisatie Avedan en Kaliber Kunstenschool hebben samen Studio 15 opgezet; een jongerenproject waarbij jongeren allerlei activiteiten kunnen volgen om zich verder te ontwikkelen. De plannen van Studio 15 om jongeren verder te helpen in de maatschappij sluiten goed aan bij onze doelstellingen als Bibliotheek. Gezamenlijk zijn we vanuit dit doel tot het project ‘Mijn Verhaal’ gekomen."

Wat houdt het project in?

"Vorig jaar zijn de voorbereidingen voor Mijn Verhaal getroffen, waarna we van start konden. Twee groepen jongeren (een groep van 13 tot en met 16, en een groep van 16 tot begin 20) hebben drie maanden lang workshops en masterclasses gevolgd van schrijvers, rapartiesten en zangers. De jongeren leerden in deze drie maanden op creatieve wijze hun eigen levensverhaal op papier te zetten, om deze later te vertalen in rap, spoken word, of zang. Ze gingen in Studio 15 aan de slag met taal, op een manier die bij hen past. Juist dat is belangrijk, het zorgt voor positievere ervaringen met taal en dat motiveert. Naast werken aan taal, werden de jongeren ook op andere manieren ondersteund. Bijvoorbeeld door te bouwen aan zelfvertrouwen. Eenmaal klaar met het traject werden de verhalen daadwerkelijk opgenomen in een muziekstudio en op een cd gezet. In een afsluitende avond trad een aantal jongeren op. Zij lieten hun verhaal horen aan het publiek."

“Dit was de eerste keer voor mij om een verhaal over te brengen in het Nederlands. Ik ben blij dat ik dit geprobeerd heb, want ook hier ging weer een nieuwe wereld voor me open”
- Irem (deelnemer Mijn Verhaal)

Hoe is de doelgroep bereikt?

"De jongeren werden voor een groot deel bereikt door een jongerenwerker van Avedan, Janouck Teunissen. Janouck zit in de wijk en komt ook regelmatig in de achterstandswijken. Plekken waar jongeren vaker een taalachterstand hebben. Avedan heeft jongeren die een mentortraject volgen en een taalachterstand hebben ook doorverwezen naar Mijn Verhaal. Daarnaast hebben we promotie gemaakt door middel van posters en deze verspreid naar scholen. In het vervolg gaan we nog intensiever aandacht besteden aan de promotie bij vmbo’s en mbo’s."

Hoe hebben de jongeren het ervaren?

"Hoewel een aantal jongeren is afgehaakt, vond de groep die overbleef het traject erg leuk. Er kwamen persoonlijke verhalen en problemen langs. Knap hoe jongeren bij de afsluiting op het podium hun verhaal lieten horen. De workshopleiders stonden er van te kijken wat er in zo’n korte tijd tot stand is gekomen."

“Het project heeft mij laten zien dat ik meer kan dan ik denk en dat heeft me meer zelfvertrouwen gegeven.”
- E
rin (deelnemer Mijn Verhaal)

Wat levert het project verder op?

"Wij hebben als Bibliotheek meer ervaring opgedaan met de doelgroep. Waardevol, want het gaat om een doelgroep die toch vaak lastig te bereiken is. De jongeren zijn op hun beurt in aanraking gekomen met de Bibliotheek. Verder zijn onze contacten met Studio 15 geïntensiveerd. We zien mooie mogelijkheden voor toekomstige samenwerkingen.:

Trots op het resultaat!
- Avedan

Janouck Teunissen - jongerenwerker:

"Trots en dankbaar ben ik op het eerste resultaat van het project Mijn Verhaal. Voor veel jongeren was het de eerste keer dat zij een verhaal schreven. Waar ze twijfelachtig startten, maakten de deelnemers grote stappen. Eigen ervaringen, dilemma’s, maar ook dromen zijn verwerkt in de teksten. Hoe omschrijf je een situatie het best, welke woorden passen goed bij elkaar, hoe breng je emotie in je verhaal, hoe zorg je dat er een lijn in zit.

Onder begeleiding van verschillende professionals hebben de deelnemers zich geweldig ingezet om de geschreven verhalen te transformeren naar een eigen nummer. Tot slot hebben we een eindpresentatie verzorgd waarbij de deelnemers de kans kregen om het eigen verhaal te presenteren aan familie, vrienden en partners van het project. Waar taal het hogere doel was, zijn er zoveel meer factoren aan bod gekomen. Deelnemers hebben kwetsbaarheid, creativiteit, lef en ook eigenheid gedeeld.

We kijken uit naar het volgende deel!"

Lees meer over dit project en alle andere
Taal Werkt! projecten op onze website.