DEVENTER ZIEKENHUIS


Deventer

Dit project valt onder twee actielijnen van Taal Werkt! Naast actielijn 2 dat gericht is op het versterken van de verbinding tussen economische en sociale initiatieven is dit project gericht op het versnellen en verbinden van kennisdeling en overdraagbaarheid door coördinatie (actielijn 3).


Marleen Dijk - Deventer Ziekenhuis
&
Hetty Odenthal - de Bibliotheek Deventer

Het Deventer Ziekenhuis gaat samen met de Bibliotheek Deventer, Stichting Lezen & Schrijven en Expertisecentrum Pharos aan de slag om het probleem van laaggeletterdheid in de zorg aan te pakken.

Hoe kwam dit initiatief tot stand?

Hetty: "Patiënten die niet op afspraken verschijnen, medicijnen verkeerd gebruiken of niet nuchter verschijnen voordat ze onder narcose moeten: tegen dit soort zaken loopt het Deventer Ziekenhuis aan. De oorzaak is in veel gevallen laaggeletterdheid. Maar liefst elf procent van de inwoners van Overijssel is laaggeletterd."

Marleen: "Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het Deventer Ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie waarschijnlijk onvoldoende tot zich kan nemen of niet na kan lezen. Het betekent ook dat op elke verpleegafdeling meerdere mensen liggen die informatie mogelijk niet snappen. Het ziekenhuis wil het probleem samen met de Bibliotheek Deventer aanpakken. Daarom is op 8 april een handtekening gezet onder Taal Werkt!, een initiatief dat moet leiden tot betere zorg voor laaggeletterde patiënten."

Waaruit bestaan de plannen?

Marleen: "Veel mensen schamen zich voor laaggeletterdheid. Daarom is het des te belangrijker dat specialisten en verzorgend personeel de signalen van moeilijk lezen en schrijven snel oppikken. Meer bewustwording bij zorgverleners over laaggeletterdheid is een van de belangrijkste doelstellingen van het project Taal werkt! Het gaat om tijdig signaleren ervan, maar ook om het daadwerkelijk aanpakken van het probleem."

Hetty: "Als Bibliotheek hebben we als doel om zoveel mogelijk Deventenaren te ondersteunen bij het ontwikkelen van basisvaardigheden die nodig zijn om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Goed kunnen lezen en schrijven hoort daarbij. We hebben zicht op en werken samen met organisaties die een aanbod voor laaggeletterdheid hebben. Zo kunnen we helpen vraag en aanbod samen te brengen.Met de Taal Werkt regeling kunnen we gezamenlijk aan de slag. In eerste instantie gaat het erom dat artsen en zorgverleners worden getraind in het herkennen van laaggeletterdheid. Pharos, als expertisecentrum, verzorgt deze trainingen."


Marleen: "17 juni is de e-learning ‘Laaggeletterdheid’ gelanceerd voor zorgverleners van het Deventer Ziekenhuis. Met deze e-learning kan de zorgprofessional het verschil maken voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het gaat om relevante kennis, die je direct kunt toepassen in de praktijk. De projectgroep heeft op 17 juni de e-learning bij de zorgprofessionals van het Deventer Ziekenhuis onder de aandacht gebracht. Er werden eetbare letters uitgedeeld, informatie gegeven over laaggeletterdheid en hoe je het verschil kunt gaan maken. Een mooie persoonlijke aanpak, met een leuke twist."

Hoe verder?

Marleen: "De projectgroep staat niet stil. Er wordt hard gewerkt aan een plek waar zorgprofessionals terechtkunnen voor informatie, advies en doorverwijzing. Een protocol is in ontwikkeling om een laaggeletterde te herkennen, hoe je het bespreekbaar kunt maken en wat je op de korte en lange termijn kunt betekenen. Er worden voorbereidingen getroffen voor scholing en in de week van de alfabetisering worden mooie activiteiten georganiseerd. En we gaan een taalambassadeur uitnodigen om eens een route te lopen in ons ziekenhuis en de bevindingen met ons te delen en advies te geven die wij weer als actiepunten kunnen meenemen."

Lees meer over dit project en alle andere
Taal Werkt! projecten op onze website.