1. Uw project richt zich  op het implementeren van een bestaande doorgaande leerlijn (inclusief deskundigheidsbevordering van leerkrachten) op een school die nog niet heeft deelgenomen aan CmK. Activiteiten die u hiervoor mag inzetten zijn:

  1. Kleine aanpassingen in de bestaande leerlijn
  2. Deskundigheidsbevordering van leerkrachten gericht op inhoudelijke kwaliteit van de discipline(s)
  3. Deskundigheidsbevordering van leerkrachten gericht op bijbehorende didactiek
  4. Voorbeeld-/coachings- en/of feedbacklessen
  5. Intervisies
  6. Ondersteuning van de school bij het borgen van de leerlijn
  7. Het  in netwerkvorm uitwisselen van ideeën en ervaringen tussen nieuwe scholen en “oude” scholen die werken met dezelfde leerlijn.

 2. U legt jaarlijks in december verantwoording af aan Rijnbrink over de voortgang en financiële stand van zaken van het project. Verantwoording wordt afgelegd over boekjaren: van 1 januari- 31 december. Rijnbrink stelt zal hiervoor te gebruiken formats ter beschikking stellen.

 3. Op de school wordt een visietraject uitgevoerd door een adviseur van Rijnbrink in afstemming met de cultuuraanbieder.

 4. In de nieuwe planperiode zal wederom sprake zijn van Monitoring en Evaluatie (MONEVA). Uw  instelling moet samen met de school meewerken aan een verzoek tot deelname aan  MONEVA activiteiten.

 5. Voor nieuwe aanbieders is de training moneva/projectmanagement een verplicht onderdeel.

 6. Rijnbrink kan een beroep op de instelling en de school doen om kennis en resultaten te delen met anderen.

 7. Wij stellen het bij de communicatie over dit project zeer op prijs als Rijnbrink als mede mogelijk maker wordt genoemd.