1. Uw aanvraag heeft  betrekking op het borgen van de resultaten van het CmK project uit de eerste planperiode (2013-2016) en is gericht op het structureel verankeren en verankerd houden van cultuureducatie in het curriculum en in de dagelijkse praktijk van uw school.

 2. De financiële ondersteuning stelt uw school in staat een culturele instelling op school in te zetten voor het borgen van de bereikte resultaten. Deze borging zal in de vorm van resultaten aan het eind van het project aangetoond moeten worden (bijvoorbeeld schooljaarplannen, borgingsdocumenten, bijscholingsdagen).

 3. De financiële ondersteuning is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het aanschaffen van een methode of materiaal, inkopen van voorstellingen, workshops of andere activiteiten die niet gericht zijn op het vergroten van de deskundigheid van het schoolteam en niet voor het aantrekken of in stand houden van de ICC-er.

 4. U heeft  een ICC’er op school (of leerkracht die als ICC’er is aangewezen) met voldoende taakuren om de toegewezen taken in het project te kunnen uitvoeren.

 5. U legt zelf jaarlijks in december  verantwoording af aan Rijnbrink via het aangeleverde format over de besteding van de financiële ondersteuning waarbij wordt aangegeven:

  • welke activiteiten zijn uitgevoerd
  • door wie
  • welke resultaten zijn gerealiseerd
  • urenverantwoording van de school
  • kopie van betaalde facturen

  Verantwoording wordt afgelegd over boekjaren: van 1 januari - 31 december.

 6. U werkt mee aan MONEVA (monitoren en evalueren) door het invullen van een schriftelijke vragenlijst.

 7. Rijnbrink kan een beroep op de instelling en school doen om kennis en resultaten te delen met anderen.

 8. Wij stellen het bij de communicatie over dit project zeer op prijs als Rijnbrink als mede mogelijk maker wordt genoemd.