Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Terug naar het overzicht
In-company

We leven in een snel veranderende samenleving die meer dan een flexibele houding van ons vraagt. Een samenleving die nu nog niet weet wat de vragen van de toekomst zijn.  Creativiteit is en wordt steeds meer een noodzakelijke competentie om je staande te houden en je eigenheid te bewaren in die veranderende samenleving. Dat vraagt om kinderen goed voor te bereiden op die toekomst. Het is niet voor niets dat er binnen het onderwijs veel gesproken wordt over de 21st Century skills. Een kind dat kan omgaan met de mogelijkheden die de omgeving geeft, heeft immers veel meer kansen. Creativiteit maakt het mogelijk je onzekerheden te overwinnen, je ziet uitdagingen in plaats van problemen.

Tijd: Twee dagdelen
Aantal deelnemers: 6 tot 16

Voor wie

Deze training is bedoeld voor een schoolteam

Programma

Training van 2 dagdelen voor het hele team.

Dagdeel 1:
Een interactieve bijeenkomst waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen.*

* Inzicht in de essentie van creativiteit en creatief denken en de fases van een creatief proces. En de kenmerken van een creatief klimaat

* Ervaren van creatieve vaardigheden.

* Foursight profielen (zowel individueel als op teamniveau). Foursight is een test gericht op de voorkeurstijl in denken. Wat betekent dit voor de manier waarop je lesgeeft en creativiteit integreert in de lessen? Wat betekent het teamprofiel voor de manier waarop het creatief klimaat wordt gestimuleerd?

Dagdeel 2:
Een interactieve bijeenkomst waarbij m.n. de praktijk centraal staat.

  • Inzicht en ervaring in de creatieve vaardigheden aan de hand van het model van Torrance.
  • Onderzoeken van mogelijkheden om creativiteit/creatief denken te integreren in het curriculum. Hoe kun je bv nieuwsgierigheid uitlokken, autonomie en betrokkenheid stimuleren. Het resultaat van dit onderdeel zijn haalbare, toepasbare ideeën die de leerkracht kan integreren in zijn lessen.
  • Inzicht in de houdingsaspecten van een creatieve leerkracht; zicht hebben op het eigen creatief profiel en bereidheid te investeren in deze ontwikkeling.
  • In tweetallen een plan van aanpak maken voor eigen groep.

Coaching on the job 1 uur per leerkracht.
Iedere leerkracht ontvangt persoonlijke feedback op plan van aanpak en de uitvoering ervan (45 min aanwezig in de les)

Meer informatie

IMG 20180516 150311 resized 20180516 062802444

Investering

Per dagdeel € 700,- (incl. materialen). Daar komt € 35,- voor de Foursighttest en eventueel € 16,99 voor de Creatieve Routeplanner bij.
Coaching on the job per uur € 90,- (per leerkracht)

Aanmelden

Direct aanmelden

Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen contact op met onze adviseurs Cultuureducatie
https://www.rijnbrink.nl/cultuur-educatie-en-samenleving/cultuureducatie/contact-per-gemeente

Voor vragen over plaatsing, deelname en overige praktische vragen:
Saskia Endeman, medewerker Rijnbrink Campus
T: 088-1970317  E: