Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Terug naar het overzicht
Open inschrijving

Wat is cultuuronderwijs? Wat is kunstzinnige oriëntatie? Is het een potje kleien? Een vliegtuig maken? Een lied zingen? Of werken met vrije teksten? Tijdens deze kennismakingstraining cultuuronderwijs gaan we hier dieper op in. Dat doen we concreet aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Datum: Nader te bepalen

Voor wie

De training is voor leerkrachten en cultuuraanbieders die meer kennis en inzicht willen over de waarde en betekenis van cultuuronderwijs volgens een neutrale en wetenschappelijke theorie over cultuur. Het uitgangspunt is dat je dan beter zicht hebt op, en beter kunt kiezen voor de inhoud van cultuuronderwijs op jouw school. Je krijgt een korte introductie over de theorie van cultuur, de ontwikkeling van het cultureel bewustzijn van leerlingen 4-12 jaar en de drie pijlers die houvast bieden bij het invullen van cultuuronderwijs.

Resultaat

Tijdens deze training krijg je antwoorden op vragen zoals:

1. Wat is kunst- en cultuuronderwijs volgens Cultuur in de Spiegel?
2. Hoe kun je aansluiten bij het cultureel bewustzijn van kinderen 4-12 jaar?
3. Welke plek heeft kunstzinnige oriëntatie binnen cultuuronderwijs?
4. Hoe kan onderwijs in samenhang op een natuurlijke wijze ontstaan?

LRLL 93

Trainer

Astrid Rass en Karin Kotte

Aanmelden

Er zijn op dit moment geen nieuwe data bekend. Heb je belangstelling voor deze training, vul dan het belangstellingsformulier in. Zodra er een nieuwe data worden gepland, wordt er contact met je opgenomen.

Belangstellingsformulier

InvesteringLogo lerarenregister Code algemeen

 € 150,00

Benodigde tijd; Twee dagdelen van 3 uur

Lerarenregister

10 uur

Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen contact op met onze adviseurs Cultuureducatie
https://www.rijnbrink.nl/cultuur-educatie-en-samenleving/cultuureducatie/contact-per-gemeente

Voor vragen over plaatsing, deelname en overige praktische vragen:
Saskia Endeman, medewerker Rijnbrink Campus
T: 088-1970317  E: