Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Terug naar het overzicht
Open inschrijving

Wil jij projecten professioneel beheersen? En jouw kwaliteiten op het vlak van projectmanagement verstevigen om zo nóg meer meetbare resultaten te boeken? Neem dan deel aan de training Projectmanagement.

Datum: Nader te bepalen

Projectleider zijn van een CMK-project blijkt in de praktijk regelmatig minder eenvoudig dan aanvankelijk gedacht. Je hebt te maken met vraagstukken op het gebied van tijd, geld en kwaliteit. Er worden eisen gesteld vanuit de subsidiegever en tegelijk zijn er wensen vanuit de school en de culturele instelling. Soms heb je te maken met misverstanden en ook de communicatie tussen zoveel verschillende partijen verloopt niet altijd zoals gewenst .

Voor wie

Voor projectleiders van Cultuureducatie met Kwaliteit projecten, cultuurcoaches en ICC’ers in het basisonderwijs.

Onderdelen van de training zijn

- Het belang van een goed projectplan en het schrijven ervan
- De structuur van een project
- Interne monitoring en evaluatie
- Communicatie
- Rollen in project, conflicthantering
- Het creëren van draagvlak

Als deelnemer krijg je de beschikking over een projecthandboek voor cultuureducatieprojecten dat speciaal voor deze training is ontwikkeld. Dit handboek bestaat uit checklists en formats die direct gebruikt kunnen worden.

LRLL 55

Trainers

De training wordt verzorgd door Jose Gieskes en/of Wilja Jurg.

Benodigde tijd

Twee dagdelen

Investering

Gratis (kosten zijn € 85,00 per deelnemer maar dankzij een subsidie van de provincie en FCP kunnen we gratis cursussen beschikbaar stellen in de 21 kleine gemeenten)

Aanmelden

Er zijn op dit moment geen nieuwe data bekend. Heb je belangstelling voor deze training, vul dan het belangstellingsformulier in. Zodra er een nieuwe data worden gepland, wordt er contact met je opgenomen.

Belangstellingsformulier

Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen contact op met onze adviseurs Cultuureducatie
https://www.rijnbrink.nl/cultuur-educatie-en-samenleving/cultuureducatie/contact-per-gemeente

Voor vragen over plaatsing, deelname en overige praktische vragen:
Saskia Endeman, medewerker Rijnbrink Campus
T: 088-1970317  E: