Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Terug naar het overzicht
Open inschrijving

Speciaal voor ICC’ers die zich verder willen verdiepen.
Als Interne Cultuur Coördinator (ICC’er) ben je de leerkracht met als speciaal aandachtsgebied cultuureducatie. Je maakt de school bewust van cultuureducatie en de waarde daarvan en hebt een spilfunctie in het verankeren van cultuur in het lesprogramma. Tijdens deze training ontwikkel je een steviger fundament om dit nog beter te kunnen doen. Je krijgt antwoord op bovenstaande vragen en ontwikkelt je verder tot centrale specialist op het gebied van cultuureducatie. 

  1. Hoe creëer je draagvlak in je team?
  2. Hoe verbind je cultuureducatie aan andere vakken?
  3. Welke bijdrage kan cultuureducatie leveren aan onderwijsvernieuwing?
  4. Hoe kan de school extra financiële middelen verwerven?
  5. Wat is er bekend over breinonderzoek en cultuuronderwijs?

 LRLL 33

Soort training

De training is interactief van opzet. In vier intensieve bijeenkomsten kijk je naar de doelstellingen die jij wilt bereiken en actualiseer je het eigen cultuureducatie beleidsplan voor jouw school.
De training wordt verzorgd door Rijnbrink in samenwerking met een aantal gastdocenten.

Voor wie

Interne Cultuurcoördinatoren die het certificaat van de ICC cursus deel 1 hebben behaald.

Resultaat

Na afloop van de training:

  • Heb je kennis over de actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie.
  • Ben je specialist op het terrein van vak integratie en vakoverstijgend werken.
  • Kun je verbindingen maken tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie.

Quote:
Het was goed om een paar jaar na de ICC deel 1 deze training te volgen. Het was een mooi moment om ons beleidsplan te actualiseren. Daardoor staat cultuureducatie weer beter op de kaart binnen het team.
Deelnemer Ommen

Trainers

Karin Kotte en gastdocenten

Investering

Eigen bijdrage € 250,-

Vier modules van drie uur;

Logo lerarenregister Code algemeenLerarenregister

20 uren

Aanmelden

Er zijn op dit moment geen nieuwe data bekend. Heb je belangstelling voor deze training, vul dan het belangstellingsformulier in. Zodra er een nieuwe data worden gepland, wordt er contact met je opgenomen.

Belangstellingsformulier

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen contact op met onze adviseurs Cultuureducatie
https://www.rijnbrink.nl/cultuur-educatie-en-samenleving/cultuureducatie/contact-per-gemeente

Voor vragen over plaatsing, deelname en overige praktische vragen:
Saskia Endeman, medewerker Rijnbrink Campus
T: 088-1970317  E:

 

Datum: Nader te bepalen