Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Terug naar het overzicht
Open inschrijving

De resultaten van het onderzoek VVE van de Bibliotheekmonitor (voorheen bekend onder de naam BOP) zijn begin februari gepubliceerd. De gegevens worden gepubliceerd in de vorm van een landelijke rapportage, dashboards op Bibliotheekinzicht en Bibliotheken ontvangen hun eigen lokale infographic. Deze gegevens bieden aanknopingspunten om het (educatieve)beleid aan te passen en om het gesprek met de gemeente(n), kinderopvanglocaties, basisscholen en andere partners aan te gaan.

Maar hoe interpreteer je deze gegevens? En hoe gebruik je deze gegevens in jouw voordeel?

Datum: 18 maart 2021
Tijd: 10.00 - 11.30 uur (inloop vanaf 09.45 uur))
Locatie: Online
Aantal deelnemers: 5 - 25

Programma

De sessie start met een korte toelichting op de Bibliotheekmonitor en de dashboards op Bibliotheekinzicht. Daarna zoomen we in op de resultaten. Wat valt op? Hoe valt dit te verklaren? Ook bespreken we met elkaar hoe je de data van je eigen bibliotheek kunt gebruiken en wat daarvoor nodig is.

  • 09.45 – 10.00:  Inloop
  • 10.00 – 10.15:  Toelichting Bibliotheekmonitor en Dashboards
  • 10.15 – 11.30:  Resultaten onderzoek VVE

NB: De resultaten van het onderzoek VO van de Bibliotheekmonitor worden besproken tijdens de Kenniscirkel VO op 11 maart a.s.
De bespreking van de resultaten PO volgt op een later moment. Hierover wordt nog gecommuniceerd.

Aanvullende informatie

Deze ochtend is geschikt voor specialisten VVE, zowel voor diegenen die de onderzoeken invullen als voor diegenen die er in mindere mate bekend mee zijn.
Het programma is voor deelnemers uit het Gelders en Overijssels Bibliotheeknetwerk. Eigen bijdrage is niet van toepassing. Dit programma wordt bekostigd vanuit de netwerkprogramma’s.

Aanmelden

Je kunt je voor dit programma tot 10 maart aanmelden.

Direct aanmelden

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie Bibliotheekmonitor:
Modai van Aken, adviseur
M: 06 12 85 09 34 | E:

Voor vragen over plaatsing, deelname en overige praktische vragen:
Team Campus
T: 088 19 70 317 | E:

Haal meer uit de Bibliotheekmonitor VVE en PO