Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Terug naar het overzicht
In-company

Doe of deed je als school in of na 2017 voor het eerst mee aan een project binnen de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit? Neem je visie op cultuureducatie dan komend schooljaar onder de loep door het volgen van een visietraining.

Datum: Diverse data najaar 2019, zie aanmeldformulier
Tijd: Nader te bepalen, in overleg met trainers
Locatie: Op de eigen school
Aantal deelnemers: Het hele schoolteam, inclusief directeur

Voor wie

Schoolteams binnen het primair onderwijs in Overijssel die in of na 2017 voor het eerst deelnemen of deelnamen aan een project binnen de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

Keuzemenu Visietrainingen CmK

Wil je als schoolteam met visieontwikkeling aan de slag? Kies dan uit onderstaand aanbod de meest passende training voor jouw school. De training duurt één dagdeel, vindt plaats op je eigen school en voorafgaand vindt er een voorbereidend gesprek met de trainer plaats.

Zoals gezegd zijn er geen kosten aan dit traject verbonden, omdat de training onderdeel is van het CmK-project waaraan jouw school heeft deelgenomen of nog steeds deelneemt.

LRLL 26

Training 1: Spelen met visie                                                                                                                                      
Door: Springstof (Karin Gerfen en Annerieke Otten)                                                                                            
De trainers nemen je mee in het ontwerpen en aanscherpen van een visie. Je gaat aan de slag met werkvormen uit beeldende kunst, storytelling en games. Je vindt antwoorden op de vragen: Wat is een visie? Hoe werken we als team aan het ontwikkelen van onze visie en hoe houden we die levendig? 

Training 2: Cultuureducatieplan - Canvas                                                                                                                                    
Door:
Adgies (José Gieskes)                                                                                                                                    
Het cultuureducatieplan  - Canvas is een praktisch hulpmiddel waarmee je een cultuureducatieplan als onderdeel van een schoolbeleidsplan kunt maken. Vragen als: Waar sta je voor? Voor wie doe je wat? Welke activiteiten en middelen horen daarbij en met wie werk je samen? komen tijdens de training aan bod.

Training 3: Zicht op de toekomst                                                                                                                      
Door:
  Kunstedu (Karin Kotte )                                                                                                                               
Door eigen ervaringen ga je in op het WAAROM van cultuuronderwijs. Welke vaardigheden, attitude of gedrag wil je ontwikkelen bij de leerlingen? Je onderzoekt aan de hand van voorbeelden van andere scholen hoe je cultuuronderwijs kunt verbinden aan de structuur van het onderwijs van de toekomst.

Training 4: Kus de cultuurvisie wakker                                                                                                                      
Door: Denken kun je leren (Erik Groot Koerkamp)                                                                                                                                
Passie is geboden om optimaal gebruik te maken van een visie. Aan de hand van vier soorten kussen die staan voor de vier componenten waaruit een visie bestaat, kijk je naar je visie op cultuur. Je werkt volgens de route van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek).

Meer informatie

Investering

Geen extra kosten voor scholen die in of na 2017 voor het eerst deelnemen of deelnamen aan een CmK-project.

Aanmelden

Meld je aan en vermeld daarin aan welk CmK-project je als school deelneemt, naar welke aanbieder je keuze uitgaat en op welke termijn je de visietraining zou willen volgen.

Direct aanmelden

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie: 
Meriam de Kanter, Senior adviseur Cultuureducatie
M: 06-51497913         E: 


Voor vragen over plaatsing, deelname en overige praktische vragen:
Saskia Endeman, medewerker Rijnbrink Campus of
Merel Veger, projectondersteuner Cultuureducatie
T: 088-1970317            E: