Datum
wo 17 november
Tijd
09:30 - 13:00 uur
Locatie
Hunneperkade 70
Deventer
Aantal deelnemers
20
Bijzonderheden
Inclusief lunch aansluitend op de training; s.v.p. bij aanmelding aangeven of je wilt mee lunchen.

Training basisvaardigheden anderstaligen

Een training om de dienstverlening voor anderstaligen te verbeteren en de positie van Bibliotheek & Taalhuis te versterken.

Bibliotheken en taalhuizen bieden een rijke en brede dienstverlening aan anderstaligen die hun basisvaardigheden willen verbeteren. Daarmee bereiken ze nu al veel inburgeringsplichtigen en leerders die hun inburgering hebben afgerond. Dit biedt kansen binnen de Wet inburgering, die op 1 januari 2022 ingaat. Uit onderzoek blijkt bovendien dat andere groepen anderstaligen met een leervraag nog onvoldoende worden bereikt. Hier liggen kansen voor bibliotheken en taalhuizen! Wil jij ook de dienstverlening voor anderstaligen verbeteren? Wil je de integrale samenwerking Bibliotheek en Taalhuis verstevigen? En wil je de positie van Bibliotheek & Taalhuis versterken? Volg dan de Training ‘Basisvaardigheden voor anderstaligen’!

Programma

Bibliotheken en taalcoachorganisaties zijn zich niet altijd bewust van de diversiteit binnen de groepen anderstaligen in hun werkgebied, zo blijkt uit het onderzoek van het ITTA in opdracht van de KB en Stichting Het Begint met Taal. Ook sluiten vraag en aanbod niet overal even goed op elkaar aan. Meer kennis van de doelgroepen en hun leervragen, maar ook van de financieringsmogelijkheden en beleidsprioriteiten binnen hun werkgebied, kunnen bibliotheken en taalcoachorganisaties helpen om het bestaande aanbod te verstevigen en goed te positioneren.

Rijnbrink organiseert daarom in samenwerking met Het Begint met Taal een training voor de Bibliotheek samen met het Taalhuis. In het eerste deel worden deelnemers ondersteund om een doelgroepanalyse te doen in hun gemeente, een inventarisatie te maken van de dienstverlening en van de leervragen. Vanuit een SWOT analyse wordt inzichtelijk waar de kansen liggen en waar extra aandacht naartoe dient te gaan. In het tweede deel gaan we aan de slag met een mooie set praktische instrumenten om het aanbod te verbeteren. Daarbij vertrekken we vanuit de leervraag van anderstaligen, zodat we gerichter deelnemers kunnen werven en effectiever kunnen ondersteunen.

Doelen

  • Vergroten van de kennis over de doelgroep anderstaligen en beter zicht krijgen op de (potentiële) doelgroep anderstaligen in de eigen gemeente en hun leervragen
  • Het eigen aanbod in kaart brengen en met elkaar verbinden
  • Verbeteren dienstverlening voor anderstaligen
  • Versterken positie Bibliotheek en Taalhuis richting gemeente en andere stakeholders
  • Versterken integrale samenwerking Bibliotheek en Taalhuis
  • Eigen maken vraaggerichte visie en werkwijze

Aanvullende informatie

Door Rijnbrink in samenwerking met Het Begint met Taal. Op basis van het onderzoek Basisvaardigheden voor Anderstaligen van het ITTA in opdracht van de KB en HBT.
Voor: specialist Basisvaardigheden / Sociaal Domein en Taalhuis coördinator in Overijssel en Gelderland. Verzoek aan de bibliotheekspecialist om de collega van het Taalhuis aan te haken.
Er zijn geen kosten aan verbonden: deze training wordt bekostigd vanuit netwerkprogramma Bibliotheek & Integratie.
Enige tijd voor de start van de training ontvang je een voorbereidingsopdracht.

Aanmelden

Je kunt je voor dit programma tot 26 oktober aanmelden.

DIRECT AANMELDEN