Datum
di 19 oktober
Tijd
13:00 - 15:00 uur
Bijzonderheden
Locatie: Hybride; deels Rijnbrink of Stadkamer en online via Teams

Kenniscirkel Digitale Geletterdheid in Oost Nederland

In de Kenniscirkel gaan specialisten onderwijs, digitale geletterdheid, lees- en mediacoaches en maakplaats adviseurs met elkaar in gesprek over het thema digitale geletterdheid. Een uitwisseling tussen bibliotheken in Overijssel en Gelderland om van elkaar te leren of om samen op te trekken. Rijnbrink organiseert een paar keer per jaar een kenniscirkel rondom dit onderwerp.

Programma

Je wordt bijgepraat over landelijke en provinciale ontwikkelingen in het kader van digitale geletterdheid binnen de Bibliotheek op School.
We staan stil bij de planvorming voor 2022. Kijkend naar de netwerkagenda maken we samen een stap naar provinciaal niveau én wat dit voor effect heeft op jouw lokale situatie.
We nodigen expertise om de verbreding naar technologische en digitale ontwikkelingen te maken.

Aanvullende informatie

Specialisten mediawijsheid en digitale geletterdheid hebben via Carola Oortwijn een save the date ontvangen, zoals ook in de Bieb to Bieb groep Digitale Geletterdheid in Oost Nederland staat vermeld. Andere specialisten of adviseurs bij Overijsselse en Gelderse bibliotheken zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Rijnbrink organiseert de kenniscirkel, mogelijk bij een bibliotheekorganisatie of bij Rijnbrink te Deventer. Deze zal ook online te volgen zijn.

Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze kenniscirkel, omdat het onderdeel is van de programmalijn Jeugd & Onderwijs.

Aanmelden

DIRECT AANMELDEN