Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Laaggeletterden op een leuke manier in aanraking laten komen met taal en poëzie? Zet de Dichter bij Overijssel in!

Wie is de Dichter bij Overijssel

Overijssel is een provincie die al vele dichters geïnspireerd heeft. Overijssel heeft, op initiatief van de provincie en in samenwerking met de stichting Literaire Wandelingen en het Netwerk Overijsselse Bibliotheken, sinds 2009 een provinciedichter; een dichter die als Dichter bij Overijssel schrijft over gebeurtenissen die in Overijssel plaatsvinden of zijn geïnspireerd op de omgeving of cultuur. Per maart 2015 is Boudewijn Betzema  aangesteld als Dichter bij Overijssel. Klik hier voor meer informatie over Boudewijn Betzema.

Aanbod voor

  • Bibliotheken in Overijssel - gebruik dit aanbod bijvoorbeeld voor je Taalpunt/ Taalhuis/ deelnemers van de VoorleesExpress. 

Doelgroep

Nieuwe Nederlanders: vluchtelingen die de Nederlandse taal nog bijna niet spreken of die juist al wat verder zijn; voor beide groepen is dit aanbod geschikt. 

Laaggeletterden: ook in Taalpunten of Taalhuizen kan gebruik gemaakt worden van dit aanbod. De deelnemers leren op een speelse en aantrekkelijke manier om te gaan met de Nederlandse taal.

Programma

De Dichter bij Overijssel gaat met de deelnemers aan de slag door ze bijvoorbeeld te laten rijmen met woorden die zij al kennen. Of er wordt een oefening gedaan met een bestaand gedicht en deelnemers kunnen aangeven wat zij herkennen in het gedicht. Voor vluchtelingen is er de mogelijkheid om te starten in de eigen moedertaal en vervolgens door te gaan in het Nederlands. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om woorden uit de krant te halen die men al kent en daarop verder te rijmen.

Het definitieve programma wordt altijd vastgesteld in samenspraak met de deelnemende Bibliotheek of Taalpunt; passend bij de deelnemende groep.

Duur van programma

Maximaal 2 uur

Kosten

Voor dit aanbod geldt slechts een onkostenvergoeding van 50 euro. 

Aanmelden

Geïnteresseerde Bibliotheken kunnen zich t/m 1 mei aanmelden via het onderstaande formulier.

[Form DichterbijOverijssel not found!]